09:50 16 December 2017 r., imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

Liczba odwiedzin: 20852

Informacje

 • UWAGA !!! 2017-12-06

  Informujemy, że w związku z poważną awarią (zalanie) gabinety Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeniesione są do budynku internatu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej). Tymczasowy kontakt telefoniczny pod numerem 48 676 21 12 w. 24.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • DOBRA WSPÓŁPRACA – Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia szkolnych specjalistów 2017-11-20

             Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu zaprasza na spotkanie specjalistów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia DOBRA WSPÓŁPRACA - w dniu 22.11.20179 (środa) o godz 11.00.

              Zgodnie z zapowiedziami, głównym tematem będzie: „Narzędzia do wstępnej diagnozy w szkole”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku internatu ul. Kościuszki 39 (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej, I piętro).

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 48 676 26 13.     

             

   

  Serdecznie zapraszamy.

   

  Koordynator – Joanna Zubrzycka

  PP -P w Zwoleniu

 • Spotkanie pedagogów i specjalistów szkolnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu 2017-11-09

  W dniu 26.10.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami - specjalistami prowadzącymi zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy wynikających ze zmian w przepisach prawa oświatowego, które dotyczą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
             
  Uroczystego przywitania przybyłych gości dokonała Dyrektor Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu, Pani Izabela Młyńska. Przedstawiła również szczegółowy harmonogram spotkania. Głównym wątkiem spotkania było omówienie przez Panie: Izabelę Młyńską i Joannę Zubrzycką zmian dotyczących udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach w świetle nowych przepisów. Uczestnicy spotkania aktywnie włączali się do dyskusji, zadawali pytania i przedstawiali propozycje dotyczące współpracy z Poradnią. Ponadto przedstawiciele przedszkoli, szkół i placówek otrzymali nowe, obowiązujące druki opinii i informacji na temat dzieci i młodzieży, przeznaczone na potrzeby diagnostyczno – terapeutyczne dla Poradni.
             
  W dalszej części spotkania głos zabrały Panie z Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu: Wiesława Sałek – Kierownik i Pani Anna Orłowska, które przedstawiły zestawienie literatury psychologiczno-pedagogicznej dostępnej w ich placówce. Panie podkreśliły fakt, iż biblioteka w głównej mierze ukierunkowana jest na wspomaganie pracy pedagogów oraz specjalistów pracujących w placówkach oświatowych. Wyszczególniły szeroki zakres materiałów, które mogą być przydatne w pracy dydaktycznej. Omówiły również możliwe metody korzystania ze zbiorów bibliotecznych: zestawienie kartkowe dostępne w bibliotece oraz katalog Integro udostępniony przez stronę internetową biblioteki. Ponadto uczestnikom spotkania wręczono przygotowane zestawienia bibliograficzne.
             
  Na zakończenie Pani Dyrektor Izabela Młyńska podkreśliła, iż jednym z zadań Poradni jest tworzenie sieci współpracy, jako formy wsparcia przedszkoli, szkół i placówek. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do sieci współpracy, która miałaby służyć dzieleniu się wiedzą, pomysłami, praktykami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi konkretnych dziedzin pracy pedagogicznej. Pierwszy termin spotkania w ramach sieci „DOBRA WSPÓŁPRACA” ustalono na 22.11.2017r.

 • Jak prawidłowo porozumiewać się z własnym dzieckiem? 2017-11-08

  Z czego mogą wynikać „trudne zachowania” dziecka i jak sobie z nimi radzić?
  Czy to dobrze, gdy dziecko staje się samodzielne?
  Dlaczego warto być konsekwentnym rodzicem?
  Karać, czy nie karać…?


  Odpowiedzi na te nurtujące pytania możecie Państwo uzyskać, uczestnicząc w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, organizowanych w naszej Poradni.

  Chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach można zgłaszać w sekretariacie Poradni 48 6762613.
   
  Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców?
  To ogólnopolski program, powstały w latach 90-tych z inicjatywy psychologa Zofii Śpiewak, bazujący na idei wychowania bez porażek T. Gordona oraz metodzie A. Faber i E. Mazlish (autorek książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”). Materiały metodyczne opracowała Joanna Sakowska.
  Zajęcia dają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem. Są oparte na aktywnym uczestnictwie w prowadzonych ćwiczeniach, umożliwiając spojrzenie na problemy dziecka z jego perspektywy. Zajęcia umożliwiają wnikliwe poznanie i zrozumienie zachowań dziecka. Dają możliwość identyfikacji z problemami i obawami innych rodziców, którzy mają ten sam cel, jakim jest dobro dziecka.
   
  Główne cele Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:

  • wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie z dziećmi w codziennych kontaktach,
  • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku,
  • budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi,
  • nauka lepszego porozumiewania się,
  • refleksja nad własną postawą wychowawczą,
  • wymiana doświadczeń.

   
  Adresaci zajęć Rodzice/opiekunowie dzieci młodszych (głównie wiek przedszkolny i szkolny - szkoła podstawowa).
  Charakter spotkań Zajęcia grupowe (liczba uczestników w grupie maksymalnie  do 15 osób).
  Czas trwania Dziewięć spotkań ok. 3-godzinnych, organizowanych raz w tygodniu).
  Termin pierwszego spotkania 10.11.2017r. (piątek), godz. 15.30.
  Miejsce spotkań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu
  Płatność Zajęcia są bezpłatne. 
  Prowadzące zajęcia   Joanna Zubrzycka - pedagog, Ilona Jaworska- psycholog.
   
  Tematyka zajęć
  • świadomość własnych celów wychowania;
  • umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań;
  • wgląd w pełniejsze zrozumienie uczuć własnych oraz uczuć dziecka;
  • nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach;
  • zachęcanie dziecka do współpracy;
  • wspólne rozwiązywanie konfliktów;
  • poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny;
  • wspieranie samodzielności dzieci;
  • uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.
   
  Serdecznie  zapraszamy !

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu pozyskała nowe narzędzia i procedury do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym - „Rodzina Miśków” 2017-11-08

  Dzięki projektowi „Rodzina Miśków” placówka może nieść pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

              Podstawową formą dotarcia do dziecka, towarzyszenia mu w przeżywaniu trudnych emocji oraz budowania wraz z nim bezpiecznej bazy w jego dziecięcym życiu − jest zabawa. Świat kolorów, postaci, symboli, rzeczy. To w zabawie dziecko może eksplorować świat, uczyć się zaufania, budowania wewnętrznej siły. Może wyrażać siebie, bezpiecznie wchodzić w kontakt z rzeczywistością oraz uczyć się relacji społecznych.

              Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym uczą się trzech reguł: „nie czuj”, „nie mów”, „nie ufaj”. Taka perspektywa widzenia świata powoduje, że dziecko zamyka się na otoczenie i doświadczanie radości, spokoju, wolności, spontaniczności, bycia ważnym i sprawczym. Narzuca więc sobie kolejne reguły, będąc przekonane, że pozwolą mu one przetrwać trudną sytuację w domu. Jedną z nich jest − „nie baw się”, to znaczy nie doświadczaj. By w zaplanowany sposób zatrzymać proces deprywacji potrzeb dziecka, pomóc mu budować świat, w którym będzie czuło się bezpiecznie. Misie stanowią doskonałe narzędzie terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne dla dzieci w każdym wieku.

              Zestaw misiów składa się z rodziców oraz dwójki dzieci, brata i siostry. Wykorzystanie świata symboli, nadawanie znaczeń pozwoli młodym odbiorcom porządkować ich wewnętrzny świat, kontaktować się ze sobą, być bardziej świadomym swoich uczuć. Praca z rodziną misiów przede wszystkim zaprasza do tego by, CZUĆ, UFAĆ, MÓWIĆ. Uwrażliwia odbiorców na nich samych, ale także pozwala zobaczyć innych w świecie, który nie musi być dla nich zagrażający.
              Mamy nadzieję, że pozyskane przez nas pomoce terapeutyczne staną się pozytywnym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży w ich rozwoju i eksploracji świata.

Aktualności

 1. 2017-12-06

  UWAGA !!!

  więcej
 2. 2017-11-20

  DOBRA WSPÓŁPRACA – Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia szkolnych specjalistów

  więcej
 3. 2017-11-09

  Spotkanie pedagogów i specjalistów szkolnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej