05:59 27 May 2019 r., imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Liczba odwiedzin: 2875

Informacje

 • Życzenia Świąteczne 2019-04-18

  Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem życie osobiste oraz zawodowe.
   
  Dyrektor
  oraz
  Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Zwoleniu

 • Podsumowanie zajęć w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” 2019-04-17

  W okresie od 28.02.2019r. do 01.04.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu przeprowadzono jubileuszowy, dziesiąty już cykl spotkań „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Program poprowadziły: mgr Joanna Zubrzycka – pedagog oraz mgr Ilona Sobieraj – psycholog.

  Zajęcia były realizowane metodami aktywnymi, według założeń psychologicznego treningu grupowego. W trakcie spotkań korzystano z materiałów instruktażowych. Metody pracy to: krótkie wykłady, prelekcje, dyskusje, burza mózgów, psychodramy, praca w podgrupach (pary, trójki itp.), praca indywidualna, autoanaliza doświadczeń. Każde zajęcia rozpoczynały się wątkiem superwizyjnym umożliwiającym zaprezentowanie swoich sukcesów i porażek w kontakcie z dzieckiem, a tematycznie nawiązującym do treści edukacyjnych przerabianych na spotkaniu poprzednim. Prowadzące opierały się na własnych doświadczeniach zawodowych i rodzicielskich oraz koncepcji wychowania bez porażek T.Gordona. Korzystano przede wszystkim z takich pozycji książkowych jak: Evelyn Faber, Adele Mazlish ”Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby mówiły”; Thomas Gordon ”Wychowanie bez porażek”.

  Zajęcia odbywały się przez dziesięć tygodni w poniedziałkowe popołudnia. W spotkaniach uczestniczyło 15 osób. Członkami grupy byli ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i doświadczeniach życiowych. Wszyscy byli rodzicami, którym zależało na doskonaleniu umiejętności wychowawczych i wzmocnieniu więzi rodzic – dziecko. Grupa miała charakter stały, to znaczy, że w trakcie trwania warsztatów nie dochodzili nowi uczestnicy. Dzięki takiej formule grupa miała szansę zintegrować się a uczestnicy poczuli się bezpiecznie i chętnie wypowiadali się na forum oraz angażowali w proponowane ćwiczenia. Atmosfera na zajęciach sprzyjała twórczej pracy, grupa potrafiła dać wsparcie tym, którzy aktualnie tego potrzebowali.

  Celem przeprowadzonego programu było udzielenie wsparcia rodzicom w procesie wychowywania. Ponadto priorytetem było towarzyszenie w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

  Ankiety ewaluacyjne, które wypełnili uczestnicy świadczą o tym, że byli oni bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach oraz widzą osobiste korzyści polegające na zauważalnej w domu poprawie relacji z dzieckiem, lepszej komunikacji w rodzinie. Zakładamy zatem, że w ramach programu osiągnięto zamierzone cele - rodzice poznali nowe metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmocnili się swojej roli, uświadomili sobie, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, więc aby zmienić dziecko, należy zacząć od zmiany siebie. Uczestnicy zgłaszali chęć dalszego doskonalenia, wyrażali opinię, że tego rodzaju warsztaty są pomocne i chętnie kontynuowaliby spotkania. Dla prowadzących przygotowali specjalny DYPLOM, który wyraża satysfakcję po przeprowadzonych warsztatach.

  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie oraz poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

  Wychowywać to kochać i wymagać!

  Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi.

  Osoby zainteresowane udziałem w Szkole dla Rodziców i Wychowawców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu tel. 48 676-26-13.
   
  Opracowały:
  Ilona Sobieraj-psycholog
  Joanna Zubrzycka- pedagog

 • Za nami II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” 2019-04-16

  W dniu 28.03.2019r. odbyła się II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”, którą zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu oraz Fundacja follow Me. Inicjatywa poszerzania wiedzy i świadomości na temat całościowych zaburzeń rozwoju skupiała się głównie wokół rodziców oraz specjalistów. Wstęp na wydarzenie był jednak otwarty, co zachęciło lokalną społeczność do przybycia i zapoznania się z tematyką autyzmu. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - Pani Edyta Sulima- sekretarz  oraz Urzędu Miejskiego - Pan Mirosław Chołuj – sekretarz Gminy Zwoleń. Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym za zaangażowanie oraz przychylność w stosunku do naszych działań.

  Poszerzanie świadomości społecznej na powyższy temat ma ogromne znaczenie. Mamy do czynienia z drastycznym wzrostem przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu - w Polsce szacuje się, że około 1 dziecko na 100 jest diagnozowane z tym zaburzeniem. Należy pamiętać, że im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona właściwa, intensywna terapia, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.

  Z uwagi na tak szeroką skalę problemu wielu rodziców oraz ludzi spodziewających się dziecka czuje strach przed autyzmem. To naturalne, że boimy się o własne dzieci. Chcemy, aby rozwijały się prawidłowo i rosły zdrowo ku naszej radości. W trakcie organizowanych konferencji zwracamy uczestnikom szczególną uwagę na symptomy, które mogą wskazywać na nieprawidłowości rozwojowe dziecka. Wierzymy, że te działania przyczynią się do wcześniejszego stawiania diagnoz i szybszego wdrażania oddziaływań terapeutycznych.

  Przybyłych gości powitały Panie Iwona Paszkiewicz – Prezes Fundacji follow Me oraz Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Iwona Paszkiewicz przybliżyła inicjatywę budowania terapeutycznych ogrodów zmysłów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie oraz innych działań wspierających i propagujących tematykę autyzmu i innych niepełnosprawności. Pani Izabela Młyńska wyraziła wdzięczność za wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych, a zwłaszcza samorządu terytorialnego w działania podejmowane przez Poradnię, licząc na dalszą efektywną współpracę. W tematykę Konferencji wprowadziła Pani Ilona Sobieraj - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, która jest pomysłodawczynią Konferencji „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”. Podkreśliła rolę wspierania rodziców dzieci z autyzmem, którzy z uwagi na różnorodność uczuć im towarzyszących borykają się z wieloma trudnościami.

  Głównym prelegentem II Konferencji była mgr Bożena Stępień, która dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z dwóch perspektyw – po pierwsze specjalistycznej, jako wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, po drugie praktycznej, jako matka 23-letniego Marcina z autyzmem. Poruszyła tematykę diagnozy i emocji towarzyszących rodzicom po usłyszeniu słów „Państwa dziecko ma autyzm”. Podkreśliła ogromną rolę akceptacji zaistniałej sytuacji i podjęcia specjalistycznych oddziaływań skupiających się na niwelowaniu obszarów deficytowych. Zapoznała rodziców z podejściami terapeutycznymi – behawioralnym oraz rozwojowym. Zaznaczyła, że z autyzmem trzeba się zaprzyjaźnić, przyzwyczaić się do niego i z nim żyć. Dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dojrzewania oraz dorosłości osób z autyzmem.

  W trakcie spotkania wyraźnie wybrzmiało, że wychowywanie dziecka autystycznego jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Na ich barkach spoczywa największa praca i odpowiedzialność. To rodzice pokazują dziecku jak żyć. Uczą każdej czynności, zasad panujących w świecie, w którym przyszło im funkcjonować. Rodzice dzieci z autyzmem często czują się bezradni i pozostawieni samym sobie. Pani Bożena Stępień, jako osoba, która osobiście doświadczyła szerokiego wachlarza różnorodnych emocji związanych z wychowywaniem dziecka z autyzmem zachęcała lokalną społeczność do kontynuowania inicjatyw wspierających rodziców oraz wpływających na poszerzanie świadomości o całościowych zaburzeń rozwoju.

  Prelekcję na temat diet eliminacyjnych wygłosiła mgr Aleksandra Szymańska - psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie. W trakcie wykładu przytoczyła badania potwierdzające, że niewłaściwie dobrana dieta, niedobory niektórych substancji czy składników oraz różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, mogą pogłębiać negatywne symptomy zaburzeń u dzieci z autyzmem  m. in. powodować nadpobudliwość psychoruchową czy zwiększać deficyt uwagi. Podkreśliła, że aby pomóc dziecku, warto zastosować odpowiednią dla niego dietę - pamiętając jednak, że wprowadzenie na własną rękę różnego rodzaju wykluczeń stanowi bardzo uproszczony sposób postępowania i może prowadzić do wielu pomyłek. Powinniśmy pamiętać, że każda dieta eliminacyjna (bezglutenowa, bezcukrowa, bezmleczna) ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów żywieniowych, powinna być prowadzona pod okiem specjalisty.

  W trakcie II Konferencji "Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny" Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Wydawnictwo WIR zaprezentowały materiały edukacyjne i terapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z nimi. Wydawnictwa dbają o to, aby ich publikacje, zarówno drukowane, jak i cyfrowe, były wydawane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Ponadto dokładają też starań, by rozbudowywać i stale rozszerzać swoją ofertę wydawniczą, zarówno tę dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

  Swoimi zasobami czytelniczymi podzieliła się również Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu. Pani Wiesława Sałek oraz Pani Anna Orłowska zaprezentowały pozycje książkowe o tematyce autyzmu, które dostępne są w ich księgozbiorach.

  II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” poprzedzała Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Jest to okres, w którym szczególnie warto pochylić się nad poruszanym problemem. Państwa zainteresowanie omawianym problemem skłania nas do kontynuowania działań na rzecz osób z autyzmem oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa lokalnego. Chcielibyśmy, aby miesiąc kwiecień stał się miesiącem autyzmu również w naszym mieście. Zachęcamy do indywidualnej refleksji dotyczącej tego, że nie każde trudne zachowanie dziecka wiąże się z niewłaściwymi oddziaływaniami wychowawczymi, a może wynikać ze specyficznych zaburzeń, jakimi są autyzm, ADHD, Zespół Downa czy inne niepełnosprawności.

  Opracowały:
  Izabela Młyńska – Dyrektor PP-P w Zwoleniu
  Ilona Sobieraj – Psycholog PP-P w Zwoleniu
  Magdalena Michałowska-Kmiecik - Psycholog PP-P w Zwoleniu
  Joanna Zubrzycka – Pedagog PP-P w Zwoleniu

 • II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” 2019-03-11

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu oraz fundacja Follow Me zapraszają na II Konferencję „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”, skierowaną do rodziców dzieci z autyzmem, specjalistów oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 28.03.2019r. w Zwoleniu na ul. Sienkiewicza 14.

  Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Poprzednia Konferencja na temat autyzmu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Informacje zwrotne, które pozyskano od uczestników po tym wydarzeniu wskazywały na konieczność wdrożenia systematycznych działań.
  Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się między innymi trudnością w komunikowaniu się, okazywaniu uczuć i odbieraniu wrażeń zmysłowych. Dla rodziców dzieci z autyzmem wychowanie i edukacja są pewnego rodzaju poligonem, usłanym różnymi doświadczeniami. Raz są to wygrane bitwy, a innym razem porażki. Stąd też inicjatywa wspierania właśnie tej grupy osób.

  Poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu ma ogromne znaczenie. Mamy do czynienia z drastycznym wzrostem przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu - w Polsce szacuje się, że około 1 dziecko na 100 jest diagnozowane z tym zaburzeniem. Pamiętajmy, że im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona właściwa, intensywna terapia, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.
   
  O autyzmie trzeba publicznie dyskutować, ponieważ to zaburzenie trwa całe życie, a osoby z autyzmem i ich rodziny potrzebują wsparcia i akceptacji na każdym etapie życia.
   
  II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” poprzedza Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Jest to okres, w którym szczególnie zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy na temat tego zaburzenia. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji – szczegóły w poniższym linku:
  ZAREJESTRUJ SIĘ
   
  Program Konferencji przedstawia się następująco:
  9.00-9.20 - Rejestracja uczestników
  9.20 - 9.30 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie przybyłych gości
  9.30-11.00 - mgr Bożena Stępień - pedagog, od blisko 20 lat aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, matka 23 - letniego Marcina z autyzmem.
  Temat: "Diagnoza autyzmu i co dalej? - w poszukiwaniu skutecznych metod terapii dziecka z autyzmem"
  11.00-11.30 - Przerwa kawowa
  11.30-12.30 - mgr Bożena Stępień - pedagog, od blisko 20 lat aktywnie zaangażowana w pracę na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, matka 23 - letniego Marcina z autyzmem.
  Temat: "Od dzieciństwa do dorosłości - wybrane problemy funkcjonowania osób z autyzmem"
  12.30-13.00 - mgr Aleksandra Szymańska - psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
  Temat: "Czy cukier krzepi, a od mleka będziesz wielki? - kontrowersje wokół diet eliminacyjnych"
   
  W trakcie II Konferencji "Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny" będzie możliwość zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Wydawnictwo Szkolne PWN, które działa na rynku książki edukacyjnej od 1997 roku.
  Wydawnictwo PWN w 2014 r. wprowadziło na rynek nowatorski produkt skierowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pewny Start. Pakiet zawiera ćwiczenia interaktywne, które stanowią przełom w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

  Wszystkie podręczniki obudowane są bogatymi publikacjami metodycznymi dla nauczycieli. W ofercie Wydawnictwa PWN znajdują się również publikacje okołopodręcznikowe m.in. multibooki, bogate w multimedia oraz interaktywne ćwiczenia.
  Wydawnictwo dba o to, aby ich publikacje, zarówno drukowane, jak i cyfrowe, były wydawane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Ponadto dokłada też starań, by rozbudowywać i stale rozszerzać swoją ofertę wydawniczą, zarówno tę dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

  Kontakt:
  PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
  ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
  Sekretariat: tel. (22) 69 54 561, fax (22) 831 26 16
   
  Opracowała: Ilona Sobieraj - psycholog PP-P w Zwoleniu
 • "Być lepszym rodzicem" – podsumowanie zajęć 2019-03-11

  W okresie od 28.01.2019 do 25.02.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców  „Być lepszym rodzicem”, ukierunkowane na kształtowanie oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich. Zajęcia konstruowane były w oparciu o założenia  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, poruszały następującą problematykę: adekwatne reagowanie na potrzeby dziecka, budowanie elastycznych granic w relacji z dzieckiem, umiejętność formułowania oczekiwań, komunikat „Ja” a bariery w komunikacji, umiejętność rozpoznawania uczuć oraz odzwierciedlania w relacji z dzieckiem, kary a konsekwencje, rola wzmocnień w procesie wychowawczym, pochwała opisowa.    
  Zajęcia prowadzone były przez psychologów: mgr Olgę Jakubowską oraz mgr Weronikę Rybczyńską w ramach współpracy Poradni z Wydziałem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

Aktualności

 1. 2019-04-18

  Życzenia Świąteczne

  więcej
 2. 2019-04-17

  Podsumowanie zajęć w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

  więcej
 3. 2019-04-16

  Za nami II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej