13:53 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2188

Informacje

 • Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej 2020-12-01

  Internet to jedno z największych technologicznych osiągnięć naszych czasów. Pozwala nam między innymi na komunikowanie się z innymi, poznawanie świata oraz zdobywanie wiedzy. Ponadto jest źródłem wielu rozrywek, a także metodą na sprawniejsze organizowanie życia codziennego.
  Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież jest rzeczą naturalną. Badania wskazują, iż samodzielne korzystanie z sieci rozpoczyna się w wieku niespełna 10 lat. Warto jednak podkreślić, iż w rzeczywistości wejście w świat wirtualny ma miejsce zdecydowanie wcześniej. Coraz rzadziej dziwi widok 3-4 letnich maluchów, którzy sprawnie operują tabletami, smarfonami czy też laptopami. W przypadku dzieci starszych średni czas korzystania z Internetu to aż 3 godziny i 40 minut dziennie. Większość ludzi młodych deklaruje, iż świat wirtualny poznaje samodzielnie. Tylko dla nielicznej grupy dzieci przewodnikami po sieci są rodzice. Aż 55,6% nastolatków uważa, że opiekunowie nie interesują się ich aktywnością w Internecie.
  W związku z powyższym oprócz wielu korzyści nowe technologie mogą nieść za sobą także potencjalne zagrożenia. Część z nich to przeniesione do wirtualnego świata, znane już od dawna zjawiska, takie jak przemoc, oszustwa czy też szerzenie nienawiści. Należy jednak pamiętać, iż możliwości techniczne Internetu rodzą coraz to nowsze zagrożenia oraz zwielokrotniają siłę, a także zasięg niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci w sieci.
  W szczególny sposób należy zatem pochylić się nad bezpieczeństwem w Internecie w czasie, kiedy koniecznym stało się wprowadzenie nauki zdalnej. Niemal z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci w domach i wszystko, co robiliśmy do tej pory w świecie realnym, przeniosło się do świata wirtualnego. Zamiast lekcji są e-elekcje, zamiast spotkań bezpośrednich – „spotkania” na Skype itd. Z kolei po pracy i po lekcjach  korzystamy z Internetu dla rozrywki, albo do kontaktu z bliskimi. Nie było czasu na mentalne przygotowania do nowych okoliczności, więc istnieje większe ryzyko, że część z nas zagubi się i nie będzie potrafiła postawić granic rozsądnie – ani sobie, ani dzieciom. Oczywistym jest, że nowe technologie w czasie społecznej izolacji pozwoliły na kontynuację edukacji, pracy, kontaktów z innymi oraz realizację wielu codziennych spraw. Dane zawarte na stronie fundacji „Dbam o mój zasięg” wskazują jednak, iż obecnie dzieci w znaczący sposób nadużywają technologii cyfrowych. Po zamknięciu szkół prawie połowa uczniów (49,5%) i nauczycieli (51%) wskazała, że w dni robocze korzysta z Internetu dziennie „6 godzin lub więcej”. Prawie co trzeci uczeń (28,4%) oraz nauczyciel (29,5%) korzysta z Internetu 6 godzin lub więcej również w weekendy. Zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli widoczne są wyraźne symptomy nadużywania mediów cyfrowych. Przemęczenie, przeładowanie informacjami oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego używania nowych technologii to najczęściej występujące objawy zmęczenia cyfrowego. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele uważają, że ich obecne samopoczucie psychiczne oraz fizyczne jest gorsze w porównaniu do czasu sprzed pandemii.
  Podstawowym narzędziem wychowawczym jest oczywiście rozmowa, która daje szansę zrozumienia niepokojów, oczekiwań, fascynacji oraz problemów dziecka. Ponadto jest okazją do przedstawienia dziecku możliwości i niebezpieczeństw płynących z Internetu. Problem z nadużywaniem nowych technologii przez dzieci i młodzież rozpoczyna się wówczas, gdy jedynym dostępnym dla nich światem jest świat cyfrowy. Stawiajmy zatem na profilaktykę, czyli wspólne poznawanie świata nowych technologii. Proponujmy naszym dzieciom alternatywne formy spędzania czasu wolnego – zagrajmy w gry planszowe, pójdźmy na spacer, przygotujmy wspólnie posiłek.
  W sytuacji pandemii, z którą przyszło nam się borykać warto pamiętać o uporządkowaniu przestrzeni i czasu używania mediów cyfrowych. Jeżeli obserwujemy, iż używanie nowych technologii zwiększyło się, bo połowę dnia dzieci są w e-szkole to warto w pozostałej części dnia ograniczyć korzystanie z ekranów do niezbędnego minimum. Rodzice powinni dbać o tym, aby na dwie godziny przed zaśnięciem nie używać smartfonów, tabletów ani laptopów. Zasada ta powinna dotyczyć nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Co więcej, powinno się dbać o to, aby zapewnić sobie i dzieciom odpowiednią dawkę i jakość snu. W takim przypadku ważne jest pozbycie się smartfonów z sypialni. Okazuje się, że myślenie o tym, co dzieje się w sieci jest taką aktywnością dla mózgu, która pochłania stosunkowo dużo energii, dlatego też trudniej nam zasnąć bez smartfona przy sobie. Należy pamiętać, iż tylko podczas snu istnieje możliwość uruchomienia pamięci długotrwałej, tak ważnej do zapamiętania dla nas rzeczy najważniejszych. Rozważając o przestrzeni – powinniśmy stworzyć w domu takie miejsce, w które wszyscy domownicy odkładają telefony. Ważnym elementem działania rodziców jest także wprowadzenie zabezpieczeń do używanego przez dziecko sprzętu, tak aby do najmłodszych nie trafiały niewłaściwe dla nich treści.
  Jako Poradnia pragniemy także wspomóc Państwa w temacie niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci w Internecie. Poniżej przedstawiamy wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
  TREŚCI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW
  Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania mogą pojawić się strony, która nie są przeznaczona dla dzieci. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla dziecka. Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej lub zainstalować program służący do blokady takich stron. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć dziecku podczas nauki.
  NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE
  Dziecko może natrafić w Internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić dziecku, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.
  REKLAMY
  W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne. Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia.
  UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
  Dziecko, korzystając z Internetu, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.
  BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTÓW I DOSTĘPU DO SIECI
  Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej. Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.
  NIEBEZPIECZNE KONTAKTY
  Dzieci i młodzież, które korzystają z Internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje. Dlatego też rodzice powinni szczególnie interesować się, z kim dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.
  CYBERPRZEMOC
  O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem lub sprawą takich działań.
  GRY KOMPUTEROWE I WIDEO
  Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.
   
  Źródła: www.cyfrowobezpieczni.pl; www.dbamomojzsieg.com
  Opracowała: Ilona Sobieraj – psycholog

 • Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej
  Dyrektorze,
  • Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
  1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  2. gastronomii,
  3. organizacji pracy burs/internatu,
  4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.
  • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
  • ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
  • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
  • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
  • wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
   w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
  • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
  • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
  • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
  • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
  • wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
  • zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
  • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;
  • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 obowiązujące od 1 września 2020 r. 2020-09-08

  1. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM
   
  Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:
   

  1. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym, że na wizytę klienci powinni stawić się nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
  2. Na badania diagnostyczne należy zgłaszać się o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
  3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  4. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń dzień przed planowaną wizytą telefonicznie są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej lub izolacji.
  5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
  6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), z zachowaniem odstępu min. 1,5 m.
   
  Wizyta w Poradni

  1. Przed przystąpieniem do badania/konsultacji/terapii rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń wypełniają Ankietę wstępnej kwalifikacji.
  2. Dziecko/uczeń przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących).
  3. Aby wejść na teren Poradni rodzic/opiekun prawny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa (np. maseczka), rękawiczki jednorazowe, dezynfekcję rąk. Obowiązek osłaniania ust i nosa obowiązuje przez cały pobyt na terenie budynku Poradni.
  4. Po wejściu do Poradni każdy rodzic/opiekun prawny oraz dziecko/uczeń mają obowiązek zdezynfekować/umyć ręce.
  5. Podczas pobytu dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli obowiązują ogólne zasady higieny:
  • częste mycie rąk (po przyjściu do Poradni należy bezzwłocznie umyć ręce);
  • podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce;
  • unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
  1. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek/przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję zabawki/rzeczy).
  2. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 4 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 1,5 metra (wyznaczone miejsca).
  3. Decyzję o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
  4. Pracownik sekretariatu zabezpieczony w osłonę zakrywającą usta i nos (np. maseczka), przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki może przeprowadzić pomiar temperatury u dziecka i rodzica/prawnego opiekuna przy użyciu termometru bezdotykowego (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego) .
  5. W miarę możliwości rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń dostarcza przygotowane wcześniej kserokopie dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.
  6. Rodzic/prawny opiekun oraz dzieci i młodzież przynoszą własne przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki ołówkowe).
  7. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.
   
   
   
   
   
   
   

  1. PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI
   
  1. Przy wejściu głównym do Poradni umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu, oddziału zakaźnego okolicznych szpitali i służb medycznych.
  2. Po wejściu do Poradni wszystkie wchodzące osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
  3. Dziecko/uczeń przebywając na terenie Poradni zakrywają usta i nos (w miarę możliwości, w zależności od charakteru spotkania) w kontakcie z pracownikiem Poradni.
  4. Z obowiązku zakrywania ust i nosa wyłączone są:
  • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
  • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
  1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci/uczniowie po przyjściu do Poradni i po skorzystaniu z toalety.
  2. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienki) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.
  3. Po każdej diagnozie/konsultacji/terapii należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę.
  4. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy oraz miejsce pracy dziecka/ucznia, odnotowując ten fakt w Rejestrze dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
  5. Dezynfekcja powierzchni dotykowych w poszczególnych pomieszczeniach (klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.) odbywa się na bieżąco, biorąc pod uwagę częstotliwość ich używania.
  6. Używane przez dziecko podczas diagnozy długopisy/ ołówki/ kredki, muszą być odłożone do oddzielnego pojemnika i zdezynfekowane.
  7. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, znajdujący się w poszczególnych pomieszczeniach.
  8. Dyrektor lub wyznaczony pracownik dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach, klawiatur komputerowych, włączników itd.
  9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby dzieci/uczniowie oraz inne osoby nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  10. Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni w gabinetach uzupełniane są przez pracownika obsługi lub osobę wyznaczoną przez dyrektora.
  11. Zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
  12. W gabinetach w widocznym miejscu znajdują się instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek oraz dezynfekcji rąk.
  13. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety.
  14. Pomieszczenia sanitarno - higieniczne wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk oraz z jednorazowymi ręcznikami, pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:
  • mycia rąk,
  • dezynfekcji rąk,
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
   
  1.  PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
   
  Zalecenia ogólnie obowiązujące w czasie epidemii:
   

  1. Do pracy w Poradni mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Pracownicy Poradni mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz wyposażeni są w środki ochronne służące utrzymaniu reżimu sanitarnego: maseczki wielorazowe lub jednorazowe, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
  3. W miarę możliwości dyrektor organizując pracę pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w zajęcia grupowe).
  4. W miarę możliwości wprowadza się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Poradni, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci/uczniów/innych klientów Poradni na jej terenie.
  5. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami i/lub klientami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru, pracownicy stosują środki ochrony, takie jak: osłony ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), rękawiczki jednorazowe.
  6. Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, np. maseczkę, przyłbicę, rękawice jednorazowe. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione, kiedy wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, np. z osoba głuchoniemą.
  7. Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców –  rekomendowana jest odległość min.  1,5 m.
  8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce.
  9. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  10. Rady pedagogiczne, spotkania organizacyjne odbywają się stacjonarnie lub z wykorzystaniem dostępnym środków komunikacji na odległość. Zebrania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m) oraz zastosowaniem osłon ust i nosa.
  11. W codziennych kontaktach preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji na odległość.
  12. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w małych grupach, umożliwiających zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystansu co najmniej 1,5 m od poszczególnych osób), z zastosowaniem środków ochronnych, zwłaszcza osłon ust i nosa.
  13. Wytwory pracy dzieci/uczniów/, dokumenty wypełnione lub dostarczone przez rodziców/opiekunów prawnych/ korespondencja podlegają 2 – dniowej kwarantannie w wyznaczonym miejscu w sekretariacie lub gabinetach.
  14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w gabinetach, korytarzu, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować należy usunąć.
  15. Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem do dezynfekcji, w tym każdorazowo przed zajęciami.
  16. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoją przyłbicę i odkłada ją w swoim pokoju na wyznaczone miejsce. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować.
  17. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i zdezynfekowane, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
  18. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  19. Unikać należy dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
  20. Pracownicy Poradni są zobowiązani do przypominania dzieciom/uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk, zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
   
   
   
  Dodatkowe zasady obowiązujące w przypadku zakwalifikowania terenu działania Poradni do strefy żółtej lub czerwonej
   

  1. Przy wejściu do Poradni możliwe jest wprowadzenie pomiaru temperatury ciała pracownikom termometrem bezdotykowym, a w przypadku, gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka/ucznia z Poradni lub w przypadku pracownika przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia i zgłosić ewentualną konieczność odebrania dziecka z Poradni.
  1. W okresie zakwalifikowania terenu działania Poradni do strefy żółtej lub czerwonej w kontakcie indywidualnym z pracownikami mogą być wykonywane czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej. W tym czasie terapie mogą zostać zawieszone.
   
  Zespoły  Orzekające
   

  1. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w ustalone dni stacjonarnie lub z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji na odległość.
  2. Po posiedzeniu ZO lekarz podpisuje stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego miejscu bez bliskiego kontaktu z pracownikami Poradni z zachowaniem reżimu sanitarnego.
   
  1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA/DZIECKA/UCZNIA
   
  1. Pracownicy Poradni są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka/ucznia z Poradni lub w przypadku pracownika przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia i zgłosić ewentualną konieczność odebrania dziecka z Poradni.
  1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Poradni procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Jeżeli pracownik Poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko/ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka/ucznia z Poradni (rekomendowany własny środek transportu).
  3. Do odizolowania osoby, u której zaobserwowano objawy chorobowe służył będzie gabinet znajdujący się najbliżej wyjścia.
  4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko/ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu środków ochrony.
  5. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka/ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami Poradni lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
  6. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika Poradni objawów COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
  7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Poradni należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
  8. Na bieżąco prowadzi się ewidencję osób przebywających na terenie Poradni (terminarz w sekretariacie).
  9. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 osoby przebywającej w pomieszczeniach PPP w Zwoleniu i skierowania jej na kwarantannę lub leczenie należy o tym fakcie poinformować organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
  Izabela Młyńska

 • PROCEDURY - AKTUALIZACJA 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

  OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII

  (AKTUALIZACJA)

   

  Podstawa prawna:

  ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  ·         Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID – 19.

   

  ORGANIZACJA BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM

       1.  Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym, że na wizytę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.

  2. Na badania diagnostyczne należy się zgłaszać o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.

  3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.

  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.

  5. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.

  6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.

  7. Dziecko/uczeń przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).

  8. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

  9. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).

  10. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.

  11. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.

  12. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.

  13. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.

  14. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

     HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI


  1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowycch.

  2. Dziecko/ucznia i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, a także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.

  3. Z obowiązku zakrywania ust i nosa wyłączone są:

  1) dzieci do ukończenia 4. roku życia;

  2) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

  4. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.

  5. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.) odbywa się na bieżąco.

  6. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

  7. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.

  8. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone przez co najmniej 15 minut.

  9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach.

  10. W łazienkach oraz w każdym gabinecie znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek.

  11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

  12. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.

  13. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:

  ·        mycia rąk,

  ·        dezynfekcji rąk,

  ·        zdejmowania i zakładania rękawiczek,

  ·        zdejmowania i zakładania maseczki.


   


   

 • Procedury 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  ORGANIZACJA DIAGNOZY W PORADNI

  1. Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.
  2. Na badania diagnostyczne należy  zgłaszać sięo ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
  3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.
  5. Dziecko przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).
  6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.
  7. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
  8. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).
  9. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
  10. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.
  11. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.
  12. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.
  13. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
  2. Dziecko (powyżej 4 r. ż.) i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, a młodzież także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.
  3. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.
  4. Przynajmniej raz dziennie sprzątaczka Poradni dezynfekuje powierzchnie dotykowe – klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.
  5. Do pracy w Poradni mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  6. Pracownicy Poradni mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, ewentualnie rękawiczki.
  7. Pracownicy przestrzegają zasady bezpiecznej odległości od klienta – min. 2 m.
  8. W częściach wspólnych (korytarz, toaleta) pracownicy są zobligowani do zasłaniania ust i nosa.
  9. Specjaliści są zobowiązani do przygotowania gabinetów, z których należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywaniki).
  10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
  11. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.
  12. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone.
  13. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety.

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
  Izabela Młyńska

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej