05:46 22 February 2019 r., imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

Liczba odwiedzin: 2182

Informacje

 • „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019 2019-01-24

   
  „O profilaktyce słów kilka”
  - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach
  w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019
   
  Rok 2018 rok zaobfitował szeregiem długofalowych działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  Warto zadać sobie pytanie. Czym jest dobra profilaktyka?
  Dobra profilaktyka to:
  • To działania oparte na diagnozie i zaplanowaniu adekwatnych działań w szkole.
  • To dłuższe, systematyczne oddziaływania, nie tylko jednorazowe.
  • To koncepcja profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących.
  • To znajomość czynników ryzyka i sytuacji dziecka.
  • To włączanie rodziców i najbliższego środowiska dziecka w działania profilaktyczne.
  • To integrowanie działań wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.
   
  Co się istotnego wydarzyło?

  Na początku października odbyła się konferencja dotycząca długofalowego programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Podczas spotkania zaprezentowano sposoby i efekty realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk”.

              W województwie mazowieckim do projektu przystąpiło 20 szkół. Osiem z nich zaprezentowało swoje szkolne „Falochrony” podczas konferencji w Zwoleniu. W czasie spotkania wyłoniono najlepszy „Falochron” z terenu województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „Betonowa Zapora” przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie. Nagrodzone „Falochrony” zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-25 listopada 2018 roku.
   
  Kolejnym nowatorskim działaniem była realizacja „Programu Wzmacniania Rodzin” we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Tczowie. Jest on oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które prowadzą do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
   
  Najmłodsi także objęci oddziaływaniami.

  Zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji kierunków polityki oświatowej – „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” również młodsze dzieci były objęte zajęciami profilaktycznymi – „Pierwsze kroki w cyberświecie”. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Poza Schematami. Wzięli w nim udział trzecioklasiści ze szkół PSP Barycz, PSP Tczów oraz PSP Sycyna, którzy zdobywali wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie podczas dziesięciu cotygodniowych spotkań.

  Listopad przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszy raz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla Realizatorów rekomendowanego programu „Unplugged”. Nauczyciele zapoznali się ze strukturą programu: 12 lekcji dla uczniów, koncentrujących się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz zajęć dla rodziców, podczas których zdobywają oni wiedzę na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, narkotyków, używania substancji psychoaktywnych, jako elementów eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływu i roli rodziny na nastolatka w okresie dojrzewania. Obecnie program wdrażany jest w PSP Paciorkowa Wola, PSP Barycz, PSP Sycyna.
  O trudnym okresie dojrzewania i związanych z adolescencją zagrożeniach  uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu mogli porozmawiać  podczas zajęć: Akademia Ochrony przed Przemocą.

  Trzeciego grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem: „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”.
  Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.


  Styczeń przyniósł realizację programu „Golden Five”, którego celem jest stworzenie modelu
  nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu. Program wdrażany jest w ZPO Kazanów oraz PSP Zakrzówek.


  Skąd czerpać wiedzę i pomysły na działania profilaktyczne?

  Baza rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca) i promocji zdrowia psychicznego, które można prowadzić w szkołach, jest dostępna w serwisie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.programyrekomendowane.pl.
  Warto podkreślić że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w swoich zasobach posiada uprawnienia do prowadzenia siedmiu programów z rekomendacjami.
   
  Co jeszcze w najbliższym czasie planuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu?

  Aktualnie ruszają dwie edycje rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  Ponadto na bieżąco realizowane są tematy z Oferty Poradni podczas spotkań z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Od września 2018 r. do chwili obecnej zrealizowane zostały 33 spotkania.

  Pod koniec marca 2019 r., we współpracy z Fundacją Follow Me, planujemy zorganizować drugą konferencję dla rodziców dzieci z autyzmem, którą poprowadzi Pani Bożena Stępień - Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, a przede wszystkim mama dorosłego już chłopca z autyzmem. Serdecznie zapraszamy już dziś.

  Opracowanie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska.

 • Prawie 100 osób rozmawiało o autyzmie 2018-12-21

  13 grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”. Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.

  Czym jest autyzm
   
  Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się między innymi trudnością w komunikowaniu się, okazywaniu uczuć i odbieraniu wrażeń zmysłowych.  - Dla rodziców dzieci z autyzmem wychowanie i edukacja są pewnego rodzaju poligonem, usłanym różnymi doświadczeniami. Raz są to wygrane bitwy, a innym razem porażki. Stąd też chęć wspierania właśnie tej grupy osób – powiedziała Izabela Młyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.

  Aby wesprzeć rodziców
   
  Przybyłych gości powitała pomysłodawczyni konferencji, Ilona Sobieraj - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. – Od pewnego czasu pracuję z dziećmi z autyzmem i wiem, że tak samo jak z dzieckiem, należy pracować również  z jego rodzicami. Bo to właśnie rodzicom po usłyszeniu diagnozy towarzyszy pełen wachlarz emocji związanych z niepewnością, lękiem, czy różnego rodzaju obawami. Dlatego odpowiednie wsparcie jest tu niezbędne – powiedziała Ilona Sobieraj.

  Głos zabrała także prezes Fundacji Follow Me Iwona Paszkiewicz, która mocno zaangażowała się w działania związane z organizacją konferencji. – Wiem jak ciężka jest rola rodziców czy wychowawców dzieci niepełnosprawnych i jak ogromną pracę codziennie wykonują. Dlatego moim ogromnym marzeniem jest to, aby otrzymywali odpowiednie wsparcie z zewnątrz – powiedziała prezes Iwona Paszkiewicz i wspólnie z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Tadeuszem Kosińskim, przedstawiła ideę projektu Terapeutyczny Ogród Zmysłów i zaprezentowała video relację z III Charytatywnego Biegu Mikołajkowego.

  Mnóstwo pytań i wyczerpujące odpowiedzi
   
  Po części oficjalnej przyszedł czas na wykład. Prelegentem spotkania była dr Anna Prokopiak – prezes Fundacji ALPHA w Lublinie, która zaprezentowała temat „Dziecko z autyzmem w rodzinie. Jak rozwijać relacje pomiędzy członkami rodziny?”.

  Konferencja była żywą dyskusją, w której aktywnie uczestniczyli zarówno rodzice dzieci z autyzmem, jak i zebrani specjaliści. - Dzisiejsze spotkanie dało nam szansę poznania zdań i opinii osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniem autyzmu. Mogliśmy wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim poszerzyć wiedzę na temat tego, jak autyzm oswajać i jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób możemy zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci. Te informacje są dla nas bezcenne – powiedziała Monika Zarańska, uczestniczka konferencji.

  Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Izabeli Młyńskiej i psycholog Ilony Sobieraj, które przybliżyły temat dotyczący form wsparcia dziecka z autyzmem i jego rodziny w środowisku lokalnym. – Pomoc z zewnątrz dla rodziców i wychowawców dzieci z autyzmem jest niezbędna. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że grupy wsparcia dla tych osób, to dobry kierunek – podkreśliła dyrektor Izabela Młyńska. – Dziękujemy wszystkim za obecność, prezes Iwonie Paszkiewicz oraz pracownikom Fundacji Follow Me za pomoc i dobre serce oraz doktor Annie Prokopiak za niesamowity wkład w kształt dzisiejszego spotkania. Jesteśmy dumni, że byliśmy częścią tego wydarzenia.


 • Życzenia Świąteczne 2018-12-19

 • Program Wzmacniania rodzin 2018-12-13

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z ZPO w Tczowie pierwszy raz przeprowadziła rekomendowany program profilaktyczny „Program Wzmacniania rodzin”.  Edukatorkami rodzinnymi były panie: Joanna Zubrzycka, Ilona Sobieraj i Edyta Karbowińska.
  Program wzmacnia Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
  Program jest realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające.
  Warsztaty w zakresie sesji podstawowych odbywały w czasie siedmiu spotkań po 2 godziny.
  Program prowadzony był  metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, sesji dla młodzieży i sesji rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywały się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczyły w sesji rodzinnej. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu była wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.  Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymywali  materiały edukacyjne, nad którymi pracowali w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.
  Po przeprowadzonej ewaluacji rodzice i nastolatki wyrazili swoje opinie na temat programu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału, z realizowanych treści oraz sposobu prowadzenia warsztatów.

   

 • Ogólnopolska Konferencja podsumowująca program "Falochron" 2018-12-10

  W dniach 24-25 listopada 2018 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca: „Falochron - program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

   W konferencji uczestniczyły szkoły i placówki z 16 województw, które realizowały działania w ramach programu. Województwo mazowieckie reprezentowały szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie – zwycięzca programu na Mazowszu z Falochronem „Betonowa Zapora” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie – z wyróżnionym Falochronem „Drogowskaz”. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Prof. Wiesława Karolaka oraz wysłuchali wykładów: Prof. Jacka Kurzępy i Pani Ewy Kustwan – Mróz.

  Podczas sesji posterowej działania profilaktyczne zaprezentowali przedstawiciele szkół: Pani Beata Przepiórka – Dyrektor i Pan Michał  Pawlik – nauczyciel z ZPO w Kazanowie, oraz Pani Dominika Pawelec – pedagog szkolny z PSP w Łaguszowie.

  Program był rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zakładał współpracę z różnymi instytucjami. Z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu instruktorami były Panie: Joanna Zubrzycka - Pedagog oraz Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni. Działania realizowane były we współpracy ze Stowarzyszeniem na Recz Konstruktywnych Relacji "Między Ludźmi" w Katowicach.

   

  Opracowanie: Izabela Młyńska, Joanna Zubrzycka
   

Aktualności

 1. 2019-01-24

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
 2. 2018-12-21

  Prawie 100 osób rozmawiało o autyzmie

  więcej
 3. 2018-12-19

  Życzenia Świąteczne

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej