14:12 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2194

Informacje

 • ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 2013-01-13

  POMAGAM – WIEM JAK
  I edycja cyklu szkoleń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu zakończona
   
              Dnia 6 stycznia 2013 r. zakończył się cykl szkoleń dla nauczycieli i specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był zespół pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu w składzie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska, Edyta Karbowińska. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Zwoleniu. Szkolenia były częścią projektu unijnego realizowanego przez Fundację Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej Dla Niepełnosprawnych „SCOLAR” w Warszawie. Zrealizowane zostały dwa 40 – godzinne bloki szkoleniowe: „Uczeń z ADHD” i „Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozowania, różnicowania i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
             
              W ramach szkolenia „Uczeń z ADHD” zrealizowane zostały następujące bloki tematyczne:
   
  Część I: Uczeń z ADHD w klasie szkolnej.
  1. Teorie dotyczące ADHD.
  2. Objawy.
  3. Skutki występowania objawów ADHD dla funkcjonowania dziecka w roli ucznia.
  4. Uczeń w klasie:
  - Teorie uczenia się nowych zachowań.
  - System modyfikacji zachowań ucznia z ADHD w pracy indywidualnej.
  - Systemy modyfikacji zachowań ucznia z ADHD możliwe do stosowania w klasie.
  - Trudne zachowania uczniów z ADHD pojawiające się w klasie.
  - Rola występowania objawu (ruchliwość, impulsywność, zaburzenia uwagi) w systemie klasowym.
  - Organizacja procesu dydaktycznego w klasie, w której jest uczeń z ADHD.
  - Budowanie spójnego systemu pomocy dziecku z ADHD na terenie szkoły.
  - Budowanie spójnego systemu współpracy z rodzicami.
  - Tworzenie programów pracy z dzieckiem z ADHD.
  5. Rola i funkcja nauczyciela.
  6. Programy terapeutyczne dla uczniów z ADHD i możliwość ich prowadzenia na terenie szkoły.
   
  Część II: Farmakoterapia ADHD oraz współistniejących zaburzeń. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii.
  1. Farmakoterapia ADHD jako jeden z elementów kompleksowego oddziaływania terapeutycznego.
  2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia neurorozwojowe, uwzględniane w różnicowaniu i/lub współistniejące z ADHD oraz terapia poszczególnych zaburzeń.
   
              W ramach szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych „Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozowania, różnicowania i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” zrealizowano następujące zagadnienia:
   
  Część I: Całościowe zaburzenia rozwojowe: objawy – postępowanie diagnostyczne, epidemiologia, etiopatogeneza.
  Testy diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu.
   
  Część II: Wybrane zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego.
  Aspekty prawne i socjalne w zakresie pomocy terapeutycznej i edukacji osób ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu.
   
  Część III: Jak osoba z Zespołem Aspergera może odbierać świat? – warsztat
   
  Część IV: Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
   
              Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów, na co dzień zajmujących się terapią dzieci z ADHD oraz terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Oprócz wykładów prowadzące wykorzystywały metody aktywne, które przyczyniły się do bardziej efektywnego zrozumienia problemu. Uczestnicy wyrażali swoje pozytywne opinie dotyczące szkolenia.
              W związku z dużym zainteresowaniem planowana jest II edycja szkolenia „Uczeń z ADHD” w lutym 2013 r., na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Szkolenie to zostanie zorganizowane dla chętnych nauczycieli szkół z gmin: Tczów, Kazanów, Przyłęk, Policzna.
   
              Dyrektor oraz zespół pedagogów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji szkoleń, a w szczególności Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu, które udostępniło lokal, zapewniło sprzęt multimedialny oraz poczęstunek.
   
   
             
  Zespół pedagogów PPP w Zwoleniu:
  Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska, Edyta Karbowińska
   

 • INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA SZKOLENIE „DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W ŚWIETLE NOWYCH ZASAD ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH” 2012-05-29

  Dnia 29 maja 2012 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się szkolenie dla nauczycieli z terenu powiatu zwoleńskiego, które dotyczyło zagadnień z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w świetle nowych zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

  Szkolenie prowadziły Magdalena Michałowska-Kmiecik oraz Olga Jakubowska-Pyrka z Zespołu Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Zgromadzonych gości powitała Ewa Kraczkowska- dyrektor Poradni, przybliżając cel spotkania.

  Przygotowane i wprowadzane zmiany w prawie oświatowym oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej koncentrują się również wokół konieczności udzielania przez szkoły wsparcia uczniom w zakresie planowania własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, począwszy od systematycznego diagnozowania potrzeb uczniów w tym zakresie, ich zainteresowań, możliwości, poprzez gromadzenie i udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych, prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania i podjęcia roli zawodowej. Na gimnazjach obowiązek ten spoczywa od 1 września 2011 roku, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych zmiany niniejsze mają obowiązywać od 1 września 2012 roku. W związku z powyższym istotny jest zarówno aspekt teoretyczny wprowadzanych zmian, ale także propozycje wdrożenia w szkołach zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w praktyce.

  W trakcie szkolenia osoby uczestniczące chętnie dzieliły się doświadczeniami zawodowymi, wymieniając się cennymi uwagami.

  Osobom obecnym na zajęciach zostały przekazane materiały multimedialne, przydatne nauczycielom w procesie diagnozy oraz do pracy na zajęciach warsztatowych z uczniami.

   

  Opracowanie:

  mgr Magdalena Michałowska-Kmiecik,

  mgr Olga Jakubowska-Pyrka


   

 • INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA WARSZTATOWE „ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM” 2012-04-18

  W związku z zaistniałymi przypadkami zachowań samobójczych wśród uczniów na terenie powiatu zwoleńskiego, Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, w składzie Andrzej Kurek, Magdalena Michałowska-Kmiecik, Olga Jakubowska-Pyrka, skierował ofertę zajęć warsztatowych dla pedagogów. Warsztaty na temat „Zapobieganie samobójstwom”, odbyły się dnia 18 kwietnia 2012r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Uczestnicy zostali powitani przez Dyrektora placówki, Panią Ewę Kraczkowską. W programie zostały zawarte i omówione przez psychologów następujące zagadnienia:


  • mity i fakty na temat samobójstw;

  • czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne;

  • znaki ostrzegawcze samobójstwa (stan emocjonalny, ocena ryzyka samobójczego);

  • strategie zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży;

  • działania profilaktyczne ze strony szkoły;

  • podstawowe kroki w interwencji kryzysowej;

  • debriefing w klasie (grupie);

  • model indywidualnej pomocy dziecku w sytuacji traumy;

  • elementy programu posttraumatycznej pomocy dzieciom.

   W zajęciach aktywnie uczestniczyło 12 osób z następujących szkół: w Tczowie, Zwoleniu, Przyłęku, Strykowicach Górnych, Kowalkowie, Mszadli Starej. Wyniki ankiety ewaluacyjnej pozwalają stwierdzić, iż warsztaty zostały wysoko ocenione przez pedagogów pod względem stopnia przydatności przekazanych informacji.

   Opracowanie:

   mgr Magdalena Michałowska-Kmiecik,

   mgr Olga Jakubowska-Pyrka

    

    

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej