02:16 16 September 2019 r., imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Liczba odwiedzin: 1626

„O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

 
„O profilaktyce słów kilka”
- zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach
w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019
 
Rok 2018 rok zaobfitował szeregiem długofalowych działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Warto zadać sobie pytanie. Czym jest dobra profilaktyka?
Dobra profilaktyka to:
 • To działania oparte na diagnozie i zaplanowaniu adekwatnych działań w szkole.
 • To dłuższe, systematyczne oddziaływania, nie tylko jednorazowe.
 • To koncepcja profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących.
 • To znajomość czynników ryzyka i sytuacji dziecka.
 • To włączanie rodziców i najbliższego środowiska dziecka w działania profilaktyczne.
 • To integrowanie działań wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.
 
Co się istotnego wydarzyło?

Na początku października odbyła się konferencja dotycząca długofalowego programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Podczas spotkania zaprezentowano sposoby i efekty realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk”.

            W województwie mazowieckim do projektu przystąpiło 20 szkół. Osiem z nich zaprezentowało swoje szkolne „Falochrony” podczas konferencji w Zwoleniu. W czasie spotkania wyłoniono najlepszy „Falochron” z terenu województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „Betonowa Zapora” przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie. Nagrodzone „Falochrony” zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-25 listopada 2018 roku.
 
Kolejnym nowatorskim działaniem była realizacja „Programu Wzmacniania Rodzin” we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Tczowie. Jest on oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które prowadzą do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
 
Najmłodsi także objęci oddziaływaniami.

Zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi realizacji kierunków polityki oświatowej – „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” również młodsze dzieci były objęte zajęciami profilaktycznymi – „Pierwsze kroki w cyberświecie”. Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Poza Schematami. Wzięli w nim udział trzecioklasiści ze szkół PSP Barycz, PSP Tczów oraz PSP Sycyna, którzy zdobywali wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie podczas dziesięciu cotygodniowych spotkań.

Listopad przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszy raz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla Realizatorów rekomendowanego programu „Unplugged”. Nauczyciele zapoznali się ze strukturą programu: 12 lekcji dla uczniów, koncentrujących się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz zajęć dla rodziców, podczas których zdobywają oni wiedzę na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, narkotyków, używania substancji psychoaktywnych, jako elementów eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływu i roli rodziny na nastolatka w okresie dojrzewania. Obecnie program wdrażany jest w PSP Paciorkowa Wola, PSP Barycz, PSP Sycyna.
O trudnym okresie dojrzewania i związanych z adolescencją zagrożeniach  uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu mogli porozmawiać  podczas zajęć: Akademia Ochrony przed Przemocą.

Trzeciego grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem: „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”.
Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.


Styczeń przyniósł realizację programu „Golden Five”, którego celem jest stworzenie modelu
nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem. Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu. Program wdrażany jest w ZPO Kazanów oraz PSP Zakrzówek.


Skąd czerpać wiedzę i pomysły na działania profilaktyczne?

Baza rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca) i promocji zdrowia psychicznego, które można prowadzić w szkołach, jest dostępna w serwisie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.programyrekomendowane.pl.
Warto podkreślić że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w swoich zasobach posiada uprawnienia do prowadzenia siedmiu programów z rekomendacjami.
 
Co jeszcze w najbliższym czasie planuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu?

Aktualnie ruszają dwie edycje rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ponadto na bieżąco realizowane są tematy z Oferty Poradni podczas spotkań z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Od września 2018 r. do chwili obecnej zrealizowane zostały 33 spotkania.

Pod koniec marca 2019 r., we współpracy z Fundacją Follow Me, planujemy zorganizować drugą konferencję dla rodziców dzieci z autyzmem, którą poprowadzi Pani Bożena Stępień - Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, a przede wszystkim mama dorosłego już chłopca z autyzmem. Serdecznie zapraszamy już dziś.

Opracowanie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska.

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej