08:54 18 August 2019 r., imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Liczba odwiedzin: 2853

Za nami II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”

W dniu 28.03.2019r. odbyła się II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”, którą zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu oraz Fundacja follow Me. Inicjatywa poszerzania wiedzy i świadomości na temat całościowych zaburzeń rozwoju skupiała się głównie wokół rodziców oraz specjalistów. Wstęp na wydarzenie był jednak otwarty, co zachęciło lokalną społeczność do przybycia i zapoznania się z tematyką autyzmu. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Zwoleniu - Pani Edyta Sulima- sekretarz  oraz Urzędu Miejskiego - Pan Mirosław Chołuj – sekretarz Gminy Zwoleń. Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym za zaangażowanie oraz przychylność w stosunku do naszych działań.

Poszerzanie świadomości społecznej na powyższy temat ma ogromne znaczenie. Mamy do czynienia z drastycznym wzrostem przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu - w Polsce szacuje się, że około 1 dziecko na 100 jest diagnozowane z tym zaburzeniem. Należy pamiętać, że im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona właściwa, intensywna terapia, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania dziecka.

Z uwagi na tak szeroką skalę problemu wielu rodziców oraz ludzi spodziewających się dziecka czuje strach przed autyzmem. To naturalne, że boimy się o własne dzieci. Chcemy, aby rozwijały się prawidłowo i rosły zdrowo ku naszej radości. W trakcie organizowanych konferencji zwracamy uczestnikom szczególną uwagę na symptomy, które mogą wskazywać na nieprawidłowości rozwojowe dziecka. Wierzymy, że te działania przyczynią się do wcześniejszego stawiania diagnoz i szybszego wdrażania oddziaływań terapeutycznych.

Przybyłych gości powitały Panie Iwona Paszkiewicz – Prezes Fundacji follow Me oraz Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Iwona Paszkiewicz przybliżyła inicjatywę budowania terapeutycznych ogrodów zmysłów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie oraz innych działań wspierających i propagujących tematykę autyzmu i innych niepełnosprawności. Pani Izabela Młyńska wyraziła wdzięczność za wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych, a zwłaszcza samorządu terytorialnego w działania podejmowane przez Poradnię, licząc na dalszą efektywną współpracę. W tematykę Konferencji wprowadziła Pani Ilona Sobieraj - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, która jest pomysłodawczynią Konferencji „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”. Podkreśliła rolę wspierania rodziców dzieci z autyzmem, którzy z uwagi na różnorodność uczuć im towarzyszących borykają się z wieloma trudnościami.

Głównym prelegentem II Konferencji była mgr Bożena Stępień, która dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z dwóch perspektyw – po pierwsze specjalistycznej, jako wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie, po drugie praktycznej, jako matka 23-letniego Marcina z autyzmem. Poruszyła tematykę diagnozy i emocji towarzyszących rodzicom po usłyszeniu słów „Państwa dziecko ma autyzm”. Podkreśliła ogromną rolę akceptacji zaistniałej sytuacji i podjęcia specjalistycznych oddziaływań skupiających się na niwelowaniu obszarów deficytowych. Zapoznała rodziców z podejściami terapeutycznymi – behawioralnym oraz rozwojowym. Zaznaczyła, że z autyzmem trzeba się zaprzyjaźnić, przyzwyczaić się do niego i z nim żyć. Dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dojrzewania oraz dorosłości osób z autyzmem.

W trakcie spotkania wyraźnie wybrzmiało, że wychowywanie dziecka autystycznego jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Na ich barkach spoczywa największa praca i odpowiedzialność. To rodzice pokazują dziecku jak żyć. Uczą każdej czynności, zasad panujących w świecie, w którym przyszło im funkcjonować. Rodzice dzieci z autyzmem często czują się bezradni i pozostawieni samym sobie. Pani Bożena Stępień, jako osoba, która osobiście doświadczyła szerokiego wachlarza różnorodnych emocji związanych z wychowywaniem dziecka z autyzmem zachęcała lokalną społeczność do kontynuowania inicjatyw wspierających rodziców oraz wpływających na poszerzanie świadomości o całościowych zaburzeń rozwoju.

Prelekcję na temat diet eliminacyjnych wygłosiła mgr Aleksandra Szymańska - psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie. W trakcie wykładu przytoczyła badania potwierdzające, że niewłaściwie dobrana dieta, niedobory niektórych substancji czy składników oraz różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, mogą pogłębiać negatywne symptomy zaburzeń u dzieci z autyzmem  m. in. powodować nadpobudliwość psychoruchową czy zwiększać deficyt uwagi. Podkreśliła, że aby pomóc dziecku, warto zastosować odpowiednią dla niego dietę - pamiętając jednak, że wprowadzenie na własną rękę różnego rodzaju wykluczeń stanowi bardzo uproszczony sposób postępowania i może prowadzić do wielu pomyłek. Powinniśmy pamiętać, że każda dieta eliminacyjna (bezglutenowa, bezcukrowa, bezmleczna) ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów żywieniowych, powinna być prowadzona pod okiem specjalisty.

W trakcie II Konferencji "Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny" Wydawnictwo Szkolne PWN oraz Wydawnictwo WIR zaprezentowały materiały edukacyjne i terapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z nimi. Wydawnictwa dbają o to, aby ich publikacje, zarówno drukowane, jak i cyfrowe, były wydawane na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Ponadto dokładają też starań, by rozbudowywać i stale rozszerzać swoją ofertę wydawniczą, zarówno tę dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

Swoimi zasobami czytelniczymi podzieliła się również Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu. Pani Wiesława Sałek oraz Pani Anna Orłowska zaprezentowały pozycje książkowe o tematyce autyzmu, które dostępne są w ich księgozbiorach.

II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny” poprzedzała Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Jest to okres, w którym szczególnie warto pochylić się nad poruszanym problemem. Państwa zainteresowanie omawianym problemem skłania nas do kontynuowania działań na rzecz osób z autyzmem oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa lokalnego. Chcielibyśmy, aby miesiąc kwiecień stał się miesiącem autyzmu również w naszym mieście. Zachęcamy do indywidualnej refleksji dotyczącej tego, że nie każde trudne zachowanie dziecka wiąże się z niewłaściwymi oddziaływaniami wychowawczymi, a może wynikać ze specyficznych zaburzeń, jakimi są autyzm, ADHD, Zespół Downa czy inne niepełnosprawności.

Opracowały:
Izabela Młyńska – Dyrektor PP-P w Zwoleniu
Ilona Sobieraj – Psycholog PP-P w Zwoleniu
Magdalena Michałowska-Kmiecik - Psycholog PP-P w Zwoleniu
Joanna Zubrzycka – Pedagog PP-P w Zwoleniu

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej