01:57 16 September 2019 r., imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Liczba odwiedzin: 1611

Pierwsi Realizatorzy programu rekomendowanego „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” na terenie Powiatu Zwoleńskiego

W okresie od 08.05.2019r. do 29.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu przeprowadzono dla nauczycieli 12 godzinne szkolenie - „Szkolna Interencja Profilkatyczna”.
Jest to program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy, którzy podnieśli swoje kompetencje uzyskując tytuły Realizatorów programu. Nauczyciele mieli możliwość pogłębienia wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia oraz umiejętności nawiązywania i utrzymania kontaktu w sytuacjach konfliktowych, prowadzenia rozmowy interwencyjnej z uczniem i rodzicami oraz zawierania i przestrzegania zasad kontraktu.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.  Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej. Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania substancji psychoaktywnych.

Używanie przez nastolatka, zarówno legalnych (alkohol, papierosy), jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyki) jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu na swoją częstotliwość. Nawet okazjonalne sięganie po substancje psychoaktywne może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak: upojenie alkoholowe, zachowania impulsywne, wypadki, urazy, zatrucia związane z zażyciem zanieczyszczonego narkotyku.

Wczesna interwencja w przypadku sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania nastolatków. Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele nie ignorowali żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty ucznia ze środkami odurzającymi i od razu podejmowali działania interwencyjne.

Ze względu na trudną sytuację psychologiczną ucznia i jego rodziców, interwencja musi być nastawiona na udzielenie im pomocy i wsparcia.

Nauczycielom dziękujemy za udział, wspaniałą atmosferę, kreatywność i zaangażowanie podczas warsztatów.

Joanna Zubrzycka – Instruktor SIP
Izabela Młyńska – Realizator SIPAktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej