15:59 16 July 2018 r., imieniny: Mariki, Benity, Dzierżysława

Liczba odwiedzin: 51

Konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”

   Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Starosty Zwoleńskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu. Patronat medialny objęła gazeta internetowa Zwolen24.pl. Z ramienia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zwoleniu koordynatorkami były Panie: Joanna Zubrzycka, Magdalena Michałowska –Kmiecik oraz Izabela Młyńska. 
   Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Kraczkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Słowo wstępne wygłosił także Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili także: Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta Zwoleński, Pani Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Pan Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, a także Pan podinsp. Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu.
   Wśród przybyłych gości znaleźli się również Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół, placówek oświatowych i wychowawczo-profilaktycznych, bibliotek, Domu Kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu.
   Pierwszą z prelegentek była Pani Dorota Macander związana zawodowo z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Wydziału Wychowania i Profilaktyki. W swoim wystąpieniu przybliżyła temat dotyczący Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i placówki oraz najważniejszych zmian w prawie oświatowym w tym zakresie.
   Następnie głos zabrała Pani podinsp. Aneta Pawlińska – ekspert z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Pani Aneta zaprezentowała Edukacyjną Walizkę Narkotykową. Przybliżyła także podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, procedur postępowania nauczycieli w następujących przypadkach: 
- podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków psychoaktywnych,
- podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
- gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
Omówiła także zasady współpracy szkół z policją. Pani Aneta Pawlińska wspólnie z Panią Dorotą Macander udzieliły cennych wskazówek, jak rozmawiać na tematy dotyczące zachowań ryzykownych z uczniami i rodzicami. 
   W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Kołdej oraz Pan sierż. Sztab. Krzysztof Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zapoznali uczestników z działaniami profilaktycznymi realizowanymi przez Policję na terenie powiatu zwoleńskiego.
   Na zakończenie Panie: Joanna Zubrzycka i Magdalena Michałowska-Kmiecik z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu opowiedziały o wybranych programach profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach na terenie powiatu zwoleńskiego. Wśród nich znalazły się programy rekomendowane – „Golden Five”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Unplugged” czy „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
   Pani Joanna Zubrzycka przedstawiła również główne założenia programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych Falochron. Misją Falochronu jest wywołanie w świadomości społeczności lokalnej przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań, a także tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno - korygujących. Głównym celem programu jest integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących aktywność wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych w społeczności lokalnej. Konferencja miała także na celu zainaugurowanie wdrażania programu Falochron na terenie powiatu zwoleńskiego. Do przedsięwzięcia zgłosiło się aktualnie sześć szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku oraz Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Policznie.
   Podczas przerwy przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu. Panie: Wiesława Sałek – Kierownik Filii oraz Anna Orłowska prezentowały uczestnikom konferencji ciekawe książki, czasopisma i filmy o tematyce profilaktycznej i wychowawczej, dostępne w zasobach placówki.
   Konferencję prowadziły Panie: Izabela Młyńska i Aleksandra Szymańska
   Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają gorące podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas podczas organizacji konferencji, w szczególności: Panu Waldemarowi Urbańskiemu - Staroście Zwoleńskiemu, Pani Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia, Pani Edycie Sulimie – Sekretarzowi Powiatu, Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego, Panu podinsp. Jarosławowi Popczyńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu, Panu insp. Markowi Świszczowi – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Panu Arosławowi Jakóbikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu oraz Pracownikom  i Uczniom szkoły, Panu Tomaszowi Skawińskiemu - Kierownikowi Ośrodka Szkolenia i Wychowania oraz Pracownikom placówki, Pani Wiesławie Sałek – Kierownikowi Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu oraz jej Pracownikom.


Opracowanie: Izabela Młyńska, Magdalena Michałowska – Kmiecik, Joanna Zubrzycka

Aktualności

 1. 2018-06-14

  Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 2. 2018-05-28

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

  więcej
 3. 2018-05-15

  KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej