22:22 18 October 2017 r., imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

Liczba odwiedzin: 1580

Oferta dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

 

Temat szkolenia

Forma

zajęć

 

Adresat

 

Uwagi

 

1.

 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

- objawy w funkcjonowaniu społecznym,

emocjonalnym i intelektualnym.

 

grupowe

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 45 min.

 

2.

 

Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnię.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

3.

 

Golden Five” - trening umiejętności

wychowawczych i profilaktycznych.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

4 spotkania z radą pedagogiczną

- 4 x 120 min.

 

4.

 

Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia

zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

5.

 

 

Specyficzne trudności w uczeniu się.

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

6.

 

 

 

Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

 

 

 

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

7.

 

Chronimy dzieci” - program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

 

 

grupowe

 

 

 

 

nauczyciele przedszkoli

 

 

 

 

Czas realizacji programu

8 x 60 min.

 

 

 

8.

 

Chronimy dzieci” - program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

 

 

 

grupowe

 

nauczyciele klas I-II szkoły podstawowej

 

Czas realizacji programu

8 x 60 min.

 

9.

 

Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka - część I.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

 

Czas realizacji programu

8 x 60 min.

 

10.

 

 

Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - część II.

 

 

grupowe

 

 

 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

 

Czas realizacji programu

8 x 60 min.

 

11.

 

Szkolna interwencja profilaktyczna -

program rekomendowany (www.ore.edu.pl).

 

 

grupowe

 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

 

Czas realizacji programu

4 x 60 min.

 

12.

 

Niebieska Karta w oświacie – przemoc domowa.

 

 

grupowe

 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

 

Czas realizacji programu

4 x 60 min.

 

13.

Zagubiona nastolatka” – program profilaktyczny

dotyczący ochrony zdrowia psychicznego dzieci

i młodzieży w szkole (moduł: Samouszkodzenia.).

 

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji programu

3 x 60 min.

 

14.

 

Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

15.

 

Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.

 

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

16.

 

Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi.

 

 

grupowe

 

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

17.

 

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

i logopedów.

 

 

grupowe

 

 

pedagodzy szkolni, logopedzi

 

 

18.

 

 

 

 

Gotowość szkolna.

 

grupowe

 

nauczyciele oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

19.

 

Praca z uczniem zdolnym.

 

grupowe

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

20.

 

Zachowania trudne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

grupowe

 

nauczyciele

 

Czas realizacji – 60 -90 min.

 

21.

 

Świat widziany oczami dziecka z zaburzeniami sensorycznymi.

 

 

grupowe

 

nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi

 

Czas realizacji – 60 min.

 

22.

 

 

Konsultacje.

 

indywidualne

nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni

 

 

Aktualności

 1. 2017-10-16

  VI Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu integracji sensorycznej (OTBK SI)

  więcej
 2. 2017-10-16

  Zaproszenie

  więcej
 3. 2017-08-03

  Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej