14:13 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2195

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021

 OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
1.
 
Bezpieczeństwo w Internecie w czasie zdalnego nauczania.
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
2.
 
„Czarne fale”- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży na temat depresji.
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
  3.
 
Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
4.
 
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
 
indywidualne
 
dzieci i uczniowie wszystkich szkół
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
  5.
 
 
Terapia psychologiczna indywidualna/grupowa dla dzieci i młodzieży.
 
indywidualne/
grupowe

na bieżąco, według zapotrzebowania

Realizacja na terenie PP-P.

  6.

Terapia pedagogiczna.

indywidualne/
grupowe

na bieżąco, według zapotrzebowania

Realizacja na terenie PP-P.
 
7.
 
Terapia logopedyczna.
 
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
8.
 
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.
 
indywidualne

na bieżąco, według zapotrzebowania
           
Realizacja na terenie PP-P.
 
 
9.
 
 
 
Badania przesiewowe SRD.
 
indywidualne
 
kwiecień – maj
oddziały przedszkolne,
klasy I szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
10.
 
 
Przesiewowe badania słuchu.
 
indywidualne

na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW DLA RODZICÓW NA TERENIE PORADNI LUB SZKOŁY/PLACÓWKI PO ZEBRANIU GRUPY
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
1.
 
,,Jak mówić, żeby dzieci nas  słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły." - zajęcia dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – program rekomendowany.
 
grupowe
(do 6 osób)
 
 
 
rodzice
 
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
 
2.
 
„Rodzeństwo bez rywalizacji” - zajęcia dla rodziców - program rekomendowany.

grupowe
(do 6 osób)
 
rodzice
 
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
3.
 
,,Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały,
 jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 - zajęcia dla rodziców nastolatków – program rekomendowany.
 
Grupowe
(do 6 osób)
 
rodzice
 
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
 
4.
 
„Bez klapsa”-  zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

grupowe
(do 6 osób)

rodzice dzieci 0-6 lat
 
Czas realizacji –
6 spotkań x 2 godziny.
 
5.
 
Program Wzmacniania Rodzin - program rekomendowany.
 
grupowe
(do 6 osób)
 
rodzice dzieci w wieku 10-14 lat
 
Czas realizacji – 7 spotkań x 2 godziny.
 
OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 
Lp. Temat szkolenia Forma zajęć Adresat Uwagi
 
1.
 
Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez Poradnię.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60-90 min.
 
2.
 
Zdrowie psychiczne dzieci związane z izolacją.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60-90 min.
 
 
3.
 
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60-90 min.
 
4.
Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia
zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
5.
 

Specyficzne trudności w uczeniu się.

grupowe

nauczyciele

Czas realizacji – 60 -90 min.
 
6.
 
 

Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.

7.

Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka - część I

grupowe
 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

Czas realizacji programu
– 4 godziny x 60 min.
 
8.
 
 
Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - część II
 
grupowe
 
 
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni, którzy ukończyli cz. I
„Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka”
 
Czas realizacji programu
– 4 godziny x 60 min.
 
9.
 
Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
10.
 
Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
11.
 
Sieci współpracy dla specjalistów szkolnych, logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów.
 
grupowe
 
 
pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci, psycholodzy.
 
Spotkania zgodnie z harmonogramem.
 
12.
 
 
 
 
Gotowość szkolna.
 
grupowe
 
nauczyciele oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
13.
 
Nowe narkotyki - co należy o nich wiedzieć?
 
 
grupowe
 
nauczyciele
  
 Czas realizacji – 60 -90 min.
 
14.
 
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
 
15.
 
Działania wychowawcze szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - założenia
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
16.
Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań.  
indywidualne/grupowe
 
dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek/ nauczyciele
 
Spotkania zgodnie z harmonogramem.
 
 
17.
 
 
 
Konsultacje.
 
 
indywidualne

nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni
 
Według potrzeb.
 
 
TEMATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
Lp. Temat spotkania Forma zajęć Adresat Uwagi
 
1.
 
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
  2.
 
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności dziecka.
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
3.
 
 
Zaburzenia odżywiania – jak rozpoznać i reagować?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
4.
 
 
Jak motywować nastolatka do nauki?
 
grupowe
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
5.
 
 
Kilka słów o komunikacji.
 
grupowe
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
6.
 

Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości.

 
grupowe
 
rodzice dzieci
w wieku 0-3 lat
 
Czas realizacji – 60 min.
 
7.
 
Uzależnienia behawioralne – zakupoholizm, fonoholizm w dobie pandemii.
 
grupowe
 
rodzice dzieci w wieku nastoletnim
 
Czas realizacji – 60 min.
 
8.
 

Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych.

indywidualne

rodzice

Wg potrzeb, po uzgodnieniu terminu wizyty w Poradni.
 
Zmodyfikowana Oferta opracowana na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.09.2020r.
Powyższa oferta jest propozycją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu.
Po uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji zaproponowanych przez Państwa tematów spotkań

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej