12:59 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2161

O nas

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

 

RYS HISTORYCZNY

         W 1975 r. na terenie Zwolenia, w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, powołana decyzją Kuratora Oświaty w Radomiu. W 1993r. została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Pierwszym dyrektorem placówki był Pan Józef Pękala, kolejno obowiązki dyrektora pełniły Panie: Emilia Urbanek, Joanna Bogucka, Krystyna Skorek, Ewa Kraczkowska. Od 1 września 2017r. Dyrektorem Poradni została Pani Izabela Młyńska. Na przestrzeni lat z placówką współpracowali: p. Zofia Molik, p. Grażyna Jargot, p. Małgorzata Potocka, p. Barbara Kumor, p. Anna Bartosik, p. Paulina Janicka, p. Elżbieta Wiącek, p. Andrzej Kurek, p. Aleksandra Szymańska.
          
O NAS
            Celem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
 OBSZAR DZIAŁANIA
 
            Obszar działania Poradni obejmuje placówki oświatowe (w tym i niepubliczne) z terenu Powiatu Zwoleńskiego, w skład których wchodzą: żłobek, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z gmin: Zwoleń, Policzna, Przyłęk, Tczów i  Kazanów.

INFORMACJE PODSTAWOWE O PORADNI
 • Poradnia mieści się w Zwoleniu przy ul. Kościuszki 39 oraz przy ul. Wojska Polskiego 78, gdzie realizowana jest działalność terapeutyczna w zakresie: Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, logopedycznych zajęć grupowych i indywidualnych, zajęć metodą integracji sensorycznej.
 • Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu; nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.
 • Poradnia jest jednostką budżetową.
 • Organami Poradni są: Dyrektor i Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą pracownicy pedagogiczni z dyrektorem jako przewodniczącym.
 • W Poradni działają Zespoły Orzekające, powołane przez dyrektora.
 • Na spotkanie w Poradni należy wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 48 676 26 13.
 • Niezbędne jest podanie podczas wizyty numeru PESEL dziecka.
 • Zaleca się zabrać na pierwszą wizytę w Poradni posiadaną dokumentację czyli wyniki badań lekarskich (wypisy ze szpitala, Książeczkę Zdrowia Dziecka, zaświadczenia lekarskie) lub psychologicznych, pedagogicznych itp.
 • Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie, korzystanie z pomocy specjalistów (psychologów, pedagogów i logopedów) jest dobrowolne.
 • Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 17:00, piątek w godzinach 07:30 do 16:00, sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Poradnia nie jest placówką feryjną.
 • Komunikaty o naborach na zajęcia, warsztaty oraz wszystkie aktualne informacje znajdują się w zakładce Aktualności.
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej